BACK TO TOP

Deiseb: Llywodraeth Cymru Peidiwch ag ehangu pwll glo brig mwyaf y DU

See our English language version of this webpage.

Mae Cymru ar fin penderfynu a ddylid ehangu pwll glo brig mwyaf y DU gan bron i 4 blynedd a 2 filiwn tunnell o lo. Bydd hyn yn gyrru newid hinsawdd gan bron i 6 miliwn tunnell o CO2 a 16,000 tunnell o fethan.

Mae pwll glo Ffos-y-fran ym Merthyr Tudful sy’n chwalu’r hinsawdd yn echdynnu hyd at 50,000 tunnell o lo bob mis – sef glo y dyfarnodd Llys Cyfiawnder Ewrop ei fod yn creu gormod o lygredd i’w losgi yn hen orsaf bŵer Aberddawan, ac sydd bellach yn cael ei losgi’n bennaf mewn gwaith dur. Mae hyn yn rhwymo gwaith dur TATA i fod yr 2il safle mwyaf llygredig yn y DU!

Sign the petition now

Digon yw digon!

Mae deisebwyr yn mynnu bod Llywodraeth Cymru:

  1. yn cymryd drosodd y cyfrifoldeb am benderfynu, os bydd y Cyngor lleol yn ystyried rhoi caniatâd cynllunio i ehangu pwll glo brig Ffos-y-fran.
  2. yn gweithredu ar wyddoniaeth hinsawdd, yn gwrando ar drigolion lleol, ac yn dilyn ei chyfreithiau a’i pholisïau ei hun megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
  3. yn gwrthod yn gyflym ehangu pwll glo brig mwyaf y DU, yn cynnwys cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol y gweithwyr, ac yn buddsoddi mewn swyddi sydd â dyfodol.

Pam mae hyn yn bwysig?

Pan roddwyd caniatâd gan Lywodraeth Cymru yn 2005, cafodd y gymuned leol ym Merthyr Tudful, a oedd wedi brwydro’n ffyrnig yn erbyn y cynnig, addewid y byddai mwyngloddio’n dod i ben ar ôl 15 mlynedd, ar 6ed Medi 2022 ac y byddai’r gwaith o adfer y tir wedi’i gwblhau ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach. Ond adroddir nad yw mwyngloddio glo wedi dod i ben, gan ddifetha’r heddwch hir-ddisgwyliedig i’r gymuned leol sy’n gallu gweld a chlywed y pwll glo o’u cartrefi. Ac yn awr mae'r cwmni mwyngloddio wedi gwneud cais i ehangu'r pwll glo am 9 mis, ac wedi dweud y bydd yn ceisio am 3 blynedd arall o gloddio am lo, (a phwy a ŵyr beth y tu hwnt i hynny...?).

Bydd hyn nid yn unig yn hybu newid yn yr hinsawdd gan bron i 6 miliwn tunnell o CO2 a 16,000 tunnell o fethan, ond hefyd yn achosi dioddefaint i’r trigolion cyfagos trwy’r ffrwydradau pellach, llygredd sŵn a llwch. Ar ben hyn, bydd y gwaith adfer hir-ddisgwyliedig ar y tir yn cael ei wthio yn ôl gan flynyddoedd, gyda phryderon na fydd byth yn digwydd.

Sut y cyflwynir y ddeiseb

Bydd y ddeiseb hon yn cael ei chyflwyno i Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Cymru.

Sign the petition now

Published: 23/11/22

Share now:

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Never miss an update! Sign up to our Newsletter

OTHER STORIES

Hearing date set for proposed West Cumbria Coal mine

The legal challenges against the government’s approval of a new coal mine off the coast of Cumbria will be heard in London on the 16th to 18th July.

Support local campaign group resist Bedwas coal mine

Mining company, ERI Ltd, is applying to mine nearly half a million tonnes of coal from two coal tips dumped in Caerphilly, South Wales by the same mining industry last time it operated in the area.

Bedwas coal tips: Key facts and impacts

Mining company, ERI Ltd, is applying to mine nearly half a million tonnes of coal from two coal tips dumped in Caerphilly, South Wales, by the mining industry last time it operated in the area. It’s vital we stop this shameless attempt to exploit the mess left behind by the mining industry to justify yet more mining. If the coal tip mining were to go ahead, it would…

Ffos-y-fran opencast coal mine quietly becomes a massive reservoir

Coal Action Network’s drone footage on Monday 11th March raised the alarm bell about the rising water levels. With this footage, a local resident informed Merthyr Tydfil County Borough Council of the rising water levels, only to be told…

Global Week of Action: Putting Insurance Industry in the Hot Seat

The insurance industry found itself in the spotlight last week as a Global Week of Action blossomed across the world. From February 27th to March 3rd 2024, a wave of protests, both online and in the streets, swept through the doors of insurance giants, demanding accountability over their support for polluters and decisive action on climate change.

Protesters walk with banner reading 'Insure Our Futures Not Polluters'

Success: Yet another major insurer rules out coal and oil projects

After a week of peaceful protest around the world, alongside hundreds of groups, our efforts have paid off. Yet another leading insurance company, Probitas, has ruled out insuring the proposed West Cumbria coal mine and the East African Crude Oil Pipeline (EACOP).

Bedwas coal tip: a new frontier for coal in South Wales?

‘Energy Recovery Investments Ltd’ is proprosing to extract the coal from 3 large coal tips in Bedwas, Caerphilly, South Wales. The company claims that it would use some of the sales of the coal to restore those coal tips later. The coal tips lie above a coal seam, which the company claims it would coincidentally have to dig into to create ‘lagoons’ for processing the coal from the coal tips…

Charges dropped for activists blocking Ffos-y-fran coal mine

The Crown Prosecution Service has dropped all charges against the four Extinction Rebellion (XR) activists who blockaded the entrance to the UK’s largest open-cast coal mine, last summer with a pink boat. While removing the immediate burden of legal confrontation for the defendants, the decision has left a “crater of unfinished business” in the fight for climate justice and accountability for local residents…

Coal clings on in Aberpergwm appeal

Citing different grounds to the High Court, the Court of Appeal has nevertheless found against our appeal. The Court of Appeal judges disagreed with the judge in the High Court, and decided that current statute limits Welsh Ministers to only deciding whether a new conditional licence may be issued…

CONNECT WITH US

Share now:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x