BACK TO TOP

Deiseb: Llywodraeth Cymru Peidiwch ag ehangu pwll glo brig mwyaf y DU

See our English language version of this webpage.

Mae Cymru ar fin penderfynu a ddylid ehangu pwll glo brig mwyaf y DU gan bron i 4 blynedd a 2 filiwn tunnell o lo. Bydd hyn yn gyrru newid hinsawdd gan bron i 6 miliwn tunnell o CO2 a 16,000 tunnell o fethan.

Mae pwll glo Ffos-y-fran ym Merthyr Tudful sy’n chwalu’r hinsawdd yn echdynnu hyd at 50,000 tunnell o lo bob mis – sef glo y dyfarnodd Llys Cyfiawnder Ewrop ei fod yn creu gormod o lygredd i’w losgi yn hen orsaf bŵer Aberddawan, ac sydd bellach yn cael ei losgi’n bennaf mewn gwaith dur. Mae hyn yn rhwymo gwaith dur TATA i fod yr 2il safle mwyaf llygredig yn y DU!

Sign the petition now

Digon yw digon!

Mae deisebwyr yn mynnu bod Llywodraeth Cymru:

  1. yn cymryd drosodd y cyfrifoldeb am benderfynu, os bydd y Cyngor lleol yn ystyried rhoi caniatâd cynllunio i ehangu pwll glo brig Ffos-y-fran.
  2. yn gweithredu ar wyddoniaeth hinsawdd, yn gwrando ar drigolion lleol, ac yn dilyn ei chyfreithiau a’i pholisïau ei hun megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
  3. yn gwrthod yn gyflym ehangu pwll glo brig mwyaf y DU, yn cynnwys cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol y gweithwyr, ac yn buddsoddi mewn swyddi sydd â dyfodol.

Pam mae hyn yn bwysig?

Pan roddwyd caniatâd gan Lywodraeth Cymru yn 2005, cafodd y gymuned leol ym Merthyr Tudful, a oedd wedi brwydro’n ffyrnig yn erbyn y cynnig, addewid y byddai mwyngloddio’n dod i ben ar ôl 15 mlynedd, ar 6ed Medi 2022 ac y byddai’r gwaith o adfer y tir wedi’i gwblhau ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach. Ond adroddir nad yw mwyngloddio glo wedi dod i ben, gan ddifetha’r heddwch hir-ddisgwyliedig i’r gymuned leol sy’n gallu gweld a chlywed y pwll glo o’u cartrefi. Ac yn awr mae'r cwmni mwyngloddio wedi gwneud cais i ehangu'r pwll glo am 9 mis, ac wedi dweud y bydd yn ceisio am 3 blynedd arall o gloddio am lo, (a phwy a ŵyr beth y tu hwnt i hynny...?).

Bydd hyn nid yn unig yn hybu newid yn yr hinsawdd gan bron i 6 miliwn tunnell o CO2 a 16,000 tunnell o fethan, ond hefyd yn achosi dioddefaint i’r trigolion cyfagos trwy’r ffrwydradau pellach, llygredd sŵn a llwch. Ar ben hyn, bydd y gwaith adfer hir-ddisgwyliedig ar y tir yn cael ei wthio yn ôl gan flynyddoedd, gyda phryderon na fydd byth yn digwydd.

Sut y cyflwynir y ddeiseb

Bydd y ddeiseb hon yn cael ei chyflwyno i Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Cymru.

Sign the petition now

Published: 23/11/22

Share now:

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Never miss an update! Sign up to our Newsletter

OTHER STORIES

Ffos-y-fran, the UK’s last opencast coal mine finally shut – we’re not celebrating

We are an environmental organisation dedicated to ending coal mining and use in the UK for the sake of our collective climate and ecosystems. So you’d think we’d celebrate the claim by Merthyr (South Wales) Ltd that it will finally stop mining coal today at Ffos-y-fran in Merthyr Tydfil, South Wales. But we’re not. Because the abject failure of Merthyr County Borough Council to stop…

Ditch the dirty dollars – invest in our future!

People hailing from Cumbria to London, and everywhere in between, descended on the Mines and Money Conference in London across two days (28th-29th Nov 2023). We demanded that investors stop pouring cash into the mining sector, and  instead invest in our collective future. Together with Fossil Free London and other groups, we greeted investors with…

5 Insurers Rule Out The West Cumbria Mine

The insurers that have ruled out underwriting the mine are AEGIS Managing Agency, Argenta Syndicate Management, Hannover Re and Talanx. These are the first financial institutions to rule out any involvement with the project, and the win represents a new phase in the campaign to stop the project from going ahead.

EACOP: Global Day of Action against Chinese involvement in the pipeline

Today’s global actions focused specifically on the state-owned China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), the Export-Import Bank of China (China Exim), and the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Sinosure is said to be in advanced talks with the Ugandan government about providing credit for the project.

Protesters occupy the offices of City Of London insurers demanding they rule out backing for climate-wrecking projects

On 18th October dozens of protesters staged a sit-in occupation of the plush City of London offices of ten Lloyd’s of  London insurers demanding they rule out insuring the proposed West Cumbria coal mine and East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP). 

Protest the Mines & Money conference

Global mining companies are coming to London soon attempting to find investors in their ruinous projects at the Mines and Money Conference (28th to 30th November). Join our protests against it!

Ffos-y-fran: timeline of illegal coal mining

01 September 2022: Merthyr (South Wales) Ltd applies for a S.73 time extension to mine coal from Ffos-y-fran, and to accordingly delay and vary restoration works.
06 September 2022: Planning permission ends for coal mining at the Ffos-y-fran site, after 15 years and 3 months of operations.
12 September 2022: first reports to MTCBC have been made by local residents of coaling beyond the end of planning permission.

Coalition backing a coal mining ban in Wales

Over 30 Welsh NGOs and businesses have signed a letter to Welsh Minister Julie James and Deputy Minister Lee Waters, demanding they draw a line in the sand and announce ban on any further coal mines on Welsh soil. The letter was delivered on 11th October 2023.

Port Talbot steel transition

On 15th September 2023, The Guardian reported that Tata Steel accepted Government funding to avoid closing its steelworks in Port Talbot, South Wales, by decarbonising it instead – but at a loss of up to 3,000 jobs. The UK Government is providing £500 million, and Tata Steel is expected to provide another £725 million…

CONNECT WITH US

Share now:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x